Sodelavci

PRI ZBIRANJU GRADIVA SO SODELOVALI: 

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina (smer gimnazija, generacija 2017–2021); 

Občina Ajdovščina, Oddelek  za gospodarstvo in razvojne zadeve: del objavljenega gradiva je bil zbran v okviru Operacije sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3); 

Društvo gospodinj in dramska skupina s Planine pri Ajdovščini (predsednica: Vilma Česen).