O projektu

Digitalni učni vir je nastal v okviru raziskovalno-ciljnega projekta Dediščina v akciji: Participativne metode in digitalni učni viri za vključevanje mladih v dediščinske prakse in izobraževalno-vzgojne vsebine, ki so ga v letih 2019-2021 izvajali sodelavci ZRC SAZU (Inštituta za kulturne in spominske študije) in računalniško podjetje Arctur d.o.o. Projekt sta financirala Ministrstvo za kulturo in Agencija za raziskovalno dejavnost RS, njegov glavni namen pa je bil osnovnošolcem in srednješolcem približali kulturno dediščino na zanimiv, ustvarjalen in sodoben način, ter jih hkrati aktivno vključiti v njeno so-ustvarjanje in razvoj.

Glavni izziv, ki so ga raziskovalci skušali rešiti je bil, kako vzbuditi večje zanimanje za lokalno dediščino med mladimi na način, da bodo v njej prepoznali različne priložnosti za raziskovanje, ustvarjanje in učenje. Prednost digitalnega učnega vira je v tem, da mladi niso pasivni prejemniki znanja, temveč z iskanjem informacij, poslušanjem kratkih video in avdio zgodb, opazovanjem, razmišljanjem, izpraševanjem, analizo fotografskega in drugega zgodovinskega gradiva ter preizkušnjem starih in novih receptov sami spoznavajo spreminjanje pomena in vloge kruha v preteklosti in sedanjosti.

Želimo si, da bi zbrano digitalno gradivo, ki vsebuje znanja, izkušnje, čustvene spomine starejših generacij o pomenu kruha v preteklosti, postavili v sodobno življenje. V zgodbah, spominih, čustvenih odnosih, znanjih, narečjih itn. lahko iščemo številne poti k sočutnemu in pristnejšemu življenju. Pri tem nam morajo aktivno pomagati tudi ideje, kritična razmišljanja, raziskovalna radovednost, pogum in drznost naših učencev, dijakov in študentov. Naj digitalni učni vir, pri kateri zasnovi in vsebini so aktivno sodelovali dijaki iz Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina (smer gimnazija, generacija 2017-2021), pomaga poiskati trajnostne rešitve, da kruha ne bomo več metali v smeti, temveč bo vnovič postal naše zlato, bogastvo oz. svetinja.

Del predstavljenega gradiva je bil zbran tudi v okviru operacije sodelovanja Domače in umetnostne obrti: dediščina in sodobnost, ki se je v Občini Ajdovščina izvajal s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 (ukrep LEADER, podukrep 19.3). Kot predstavnika LAS Vipavska dolina sta projekt vodili Razvojna agencija ROD Ajdovščina in Občina Ajdovščina.

 

ARRSMK