Kontakt

ZRC SAZU

Inštitut za kulturne in spominske študije (IKSŠ)

Novi trg 2

1000 Ljubljana 

 

dr. Jasna Fakin Bajec, ZRC SAZU, IKSŠ, Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica, Delpinova 12, 5000 Nova Gorica,

dr. Martin Pogačar, ZRC SAZU, IKSŠ, Novi trg 2, 1000 Ljubljana,